Vi har delat in Sverige i ett antal regioner från norr till söder. I Stockholm, Mälardalen och Västra är det mest aktivitet men vi hoppas få fler medlemmar som tar ett lokalt ansvar även i de övriga regionerna. 

SCCS Regioner
SCCS Regioner