Avgiften för ny medlem är 230:- det första året. Därefter är avgiften 200:- per år.
Familjemedlem som också önskar medlemskap betalar 130:- första året och 100:- följande år.
Medlemsavgiften sätts in på klubbens PlusGiro konto: 23 59 45 - 3

Önskar du bli medlem så skickar du in ansökan nedan och betalar in avgiften enligt ovan. Ange som referens: Ny medlem
Medlemsansvarig skickar därefter välkomstbrev, medlemskort mm till dig via post.

OBS! - Ange en aktiv e-postadress då vi oftast skickar information via e-post. Medlem i SCCS erhåller lägre årsavgift i SMC eftersom SCCS är en SMC-ansluten riksklubb.