Lösenordet till medlemssidorna får du via brev efter erlagd årsavgift. Kontakta styrelsens ansvarige person för medlemsregister om du förlagt brevet.