MC-körning i grupp/kolonn

Det är fascinerande att köra motorcykel i grupp men det är bestämt inte ofarligt. Därför är det viktigt att vi följer några få enkla riktlinjer för vår egen och andras säkerhet.

Hastighetsgränser, ljussignaler och andra trafikmärken skall respekteras.

Intag en zig-zag formation under körningen, utnyttja hela filens utrymme. Detta ger ett större manöverutrymme, bättre synfält och längre bromssträcka. Tänk på att bromssträckan varierar beroende på mc-modell och last. Du själv och medtrafikanter kommer att se gruppen tydligare vid kolonnkörning.

Var bestämd med din placering i formationen. Håll väl till höger respektive vänster utan att riskera någon del av kropp eller mc vid möte. Tänk på att hålla rätt avstånd till framförvarande, ca 1 sekund som tumregel. Sträckan varierar beroende på fart och förhållanden. Ca 15 meter vid 60 km/tim = 1 sekund.

På smala och kurviga vägar kör vi på led för att snabbt återgå till zig-zag när vägen så tillåter.

När man ska stanna vid t.ex. en vägkorsning klappar man samman formationen genom att höger mc kör upp bredvid vänster mc. Kolonnen blir kortare och det ökar möjligheten att komma över korsningen i samlad grupp. Dessutom ökar överblicken för samtliga i gruppen.

Längst fram till vänster kör en vägvisare som håller ett jämnt lågt tempo. Har du inte kört i grupp eller känner dig osäker ska du ligga långt fram i gruppen där hastigheten inte varierar så mycket, vana förare åker längre bak där hastigheten varierar mer. Vill du byta plats får detta inte ske under körning utan byt vid nästa rast.

Längst bak kör en kökarl som stannar om någon får problem. Resten av kolonnen kör vidare till nästa stopp/paus.

Inga omkörningar eller 'lek' tillåts inom gruppen. Alla bör bibehålla sin plats under körning. Om ett annat fordon vill passera kolonnen faller alla in på led till höger för att underlätta omkörning för densamma. På motsvarande sätt faller alla in på led till vänster för att passera ett hinder eller annan trafikant.

Om någon lämnar gruppen vid delmål eller paus skall 'vägvisaren' underrättas innan avvikelsen. Lämnar man gruppen under körning skall man tydligt markera att bakomvarande ska glida förbi samt låta 'kökarlen' förstå att man lämnar gruppen.

Upprepa handsignaler framifrån från 'vägvisaren' bakåt i ledet. Om handsignal gällande bensinbehov kommer bakifrån ska detta upprepas framåt. En (1) kort signal med tutan kan användas för att påkalla uppmärksamhet från den framför. Handsignaler utförs med vänster hand.

Handsignaler
- Stopp eller sakta ner: Vinka upp/ner med handflatan mot marken
- Behöver tanka: Peka upprepande på tanken
- Din blinkers är på: Visa växelvis knuten/öppen hand mot marken
- Dra ihop ledet: Drag (tågvisslan) med knuten näve upp/ner mot himlen