E-postadresser

På grund av ökande SPAM-mail till klubbens e-postadresser har vi tagit bort länkarna till e-posttjänsten på de ställen adresserna finns i texten på våra hemsidor.

Det finns ett stort antal oseriösa aktörer som söker igenom Internet efter hemsidor och letar efter e-postadresser att skicka SPAM-mail till. I värsta fall kan dessa mail innehålla datorvirus.

Vår lösning är åtgärden beskrivet enligt ovan. Tyvärr medför detta att man själv får skriva in e-postadressen i fältet för mottagare i sin e-postklient.